Festival
TOHC FEST Duchonka malá pláž – oficiálne fotenie